Zichtbaar Nederland

Privacyverklaring

Zichtbaar Nederland, gevestigd aan Dorpsstraat 31, 1731 RB Winkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dorpsstraat 31
1731 RB Winkel
06 – 839 71 827
www.zichtbaar-nederland.nl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zichtbaar Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • 
Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • 
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zichtbaar Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zichtbaar-nederland.nl of bel 06 839 71 827

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Zichtbaar Nederland jouw persoonsgegevens

Zichtbaar Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • 
Zichtbaar Nederland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Zichtbaar Nederland verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zichtbaar Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zo hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zichtbaar Nederland deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zichtbaar Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Factuursturen.nl
Voor het versturen van facturen maken wij gebruik van factuursturen.nl. De privacy policy van factuursturen.nl vindt u hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zichtbaar Nederland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zichtbaar Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor een toelichting een toelichting over cookies kunt u hier. De cookies worden gelezen door Google Analytics, en worden 26 maanden bewaard. Daarna worden zij verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zichtbaar Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zichtbaar-nederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan er, in sommige gevallen, een legitimatie worden verlangd. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zichtbaar Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zichtbaar Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zichtbaar-nederland.nl.

Disclaimer
Zichtbaar Nederland is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze privacy verklaring is het laatste gewijzigd op 03-09-19